Situationsplan Klockarhöjden

Situationsplan - Klockarhöjden

Här ser du situationsplanen för det planerade området på Klockarhöjden.
Justeringar kan tillkomma

Situationsplan Klockarhöjden

Situationsplan Klockarhöjden
Klicka på bilden för att öppna i pdf

Översiktsplan Klockarhöjden

Översiktsplan Klockarhöjden
Vision och en övergripande struktur för hur planområdet skulle kunna se ut vid ett plangenomförande