Under 2024 kommer vi att börja justera avgifterna för parkering i hela vårt bestånd. Detta görs för att stödja övergången mot ett mer hållbart samhälle, i enlighet med ägardirektiven från Skellefteå kommun, med målet Klimatneutral 2030. De nya marknadsmässiga prisnivåerna gör att parkeringsplatserna täcker sina egna kostnader. Vi strävar efter att skapa en rättvis prisbild där de som använder bilplatserna betalar för både nuvarande och framtida behov.


 Så vad händer nu? Ditt nuvarande parkeringsavtal kommer att sägas upp, och ett nytt avtal kommer att gälla från den 1 april 2025. Det bifogade nya avtalet innehåller uppdaterade villkor och priser. Du har två alternativ:

  1. Behåll din parkeringsplats: Om du vill behålla din parkeringsplats med de uppdaterade villkoren och priserna, underteckna det nya avtalet.

  2.  Säg upp ditt avtal: Om du väljer att säga upp ditt parkeringsavtal kommer din befintliga plats att sägas upp senast den 31 mars 2025.

Se till att det nya undertecknade avtalet skickas till Skebo senast den 31 maj 2024. Du kan godkänna det nya avtalet genom att:

  • E-signera via Scrive: Om du har fått avtalet via e-post.
  • Underteckna och returnera: Om du har fått en fysisk kopia i din brevlåda, underteckna den och returnera den med bifogat svarskuvert.

Du som väljer att säga upp ditt parkeringsavtal, vänligen kontakta Skebo via: parkering@skebo.se.

Vi erbjuder rabatt på kollektivtrafik för dig som väljer att säga upp ditt avtal. Vi godkänner även förtida uppsägningar av parkeringsplatser. Om du är intresserad av annat alternativ, kolla tillgängligheten av lediga parkeringsplatser på Skebos webbplats: Lediga parkeringar.

Vi förstår att kostnadsökningar kan vara utmanande, och vi vill ge er gott om tid att anpassa er till de nya villkoren. Det nya avtalet träder i kraft från den 1 april 2025.

Om du har några frågor eller funderingar kring ditt parkeringsavtal, titta gärna på frågor och svar för parkeringar för svar på några av de vanligaste frågorna om förändringen.

Om du inte har tillgång till internet, är du självklart välkommen att kontakta vårt kundcenter på 0910-73 65 00.

 

Priser för Skebos hyresgäster
(ett påslag görs för externa hyresgäster)

  Zon 1 Zon 2 Zon 3
Bilplats utomhus el saknas   550   500   450
Bilplats utomhus   800   650   600
Carport 1 200   850   750
Kallgarage 1 450 1 050   900
Varmgarage 1 700 1 250 1 000