Vattenförbrukning

Vattendroppe

Skebo har både lägenheter där vattenförbrukningen ingår i hyran samt lägenheter där det är individuell mätning och där debitering av vatten sker i efterhand. Numera inför Skebo individuell mätning vid all nyproduktion. När din fastighet är byggd avgör om och hur ditt vatten mäts.

Vad innebär individuell mätning och debitering (IMD) av vatten?

Individuell mätning av vatten innebär att användningen mäts i varje lägenhet. Varje lägenhetsinnehavare betalar för sin faktiska förbrukning av vatten. Den som hushållar med vattnet betalar mindre än den som gör av med mycket vatten.

Varför?

De viktigaste skälen till att vi har individuell mätning vid nyproduktion är att vi vill:

  • skapa ett rättvist system - man betalar för det man förbrukar
  • minska energiförbrukningen, vilket ger positiva effekter för miljö och klimat
  • öka din möjlighet att påverka dina kostnader. Boendekostnaden minskar vid minskad förbrukning av vatten.

Läs mer om förbrukning och avgifter här på Skellefteå Kommuns hemsida