Vattenförbrukning


Vattenförbrukning

Skebo har både lägenheter där vattenförbrukningen ingår i hyran samt lägenheter där det är individuell mätning och där debitering av varmvatten sker i efterhand. I Sverige har det varit vanligt att vattenförbrukningen ingår i hyran. Detta håller på att ändras efter ett EU-beslut. Numera inför Skebo individuell mätning vid all nyproduktion.

Vad innebär individuell mätning och debitering av varmvatten?

Individuell mätning av varmvatten innebär att användningen av varmvatten mäts i varje lägenhet. Varje lägenhetsinnehavare betalar för sin faktiska förbrukning av varmvatten. Den som hushåller med varmvattnet betalar mindre än den som gör av med mycket varmvatten.

Varför?

De viktigaste skälen till att vi har individuell mätning vid nyproduktion är att vi vill:
- skapa ett rättvist system - man betalar för det man förbrukar
- minska energiförbrukningen, vilket ger positiva effekter för   miljö och klimat
- öka din möjlighet att påverka dina kostnader. Boendekostnaden minskar vid minskad förbrukning av varmvatten.

Vad kostar min förbrukning av varmvatten?

I dagsläget (2019) ligger denna kostnad på cirka 55 kronor per 1000 liter varmvatten (1 kubik).
Enligt Skellefteå Kommuns uppgifter från 2018 så förbrukar varje person i hushållet ungefär 50 kubikmeter vatten per år vilket motsvarar cirka 140 liter vatten per person och dygn. Varmvattnet står för cirka en tredjedel av den totala förbrukningen.

Läs mer om förbrukning och avgifter här på Skellefteå Kommuns hemsida: