Brandfilt

Vi vill att du ska vara trygg i ditt hem och därför är det viktigt att du har rätt brandskydd i din lägenhet. Du kan också själv göra flera enkla saker för att förebygga brand i din lägenhet.

Brandvarnare och brandfilt

Alla våra lägenheter är utrustade med brandvarnare och brandfilt. Brandvarnare och brandfilt hör till respektive lägenhet, vilket betyder att de inte får tas med vid eventuell flytt. Om du tvingas använda filten vid en brand byter vi ut den utan kostnad för dig. Kolla regelbundet att brandvarnaren fungerar genom att trycka på testknappen. Om du saknar brandvarnare eller brandfilt eller om brandvarnen inte fungerar kontakta oss på Skebo genom att göra en serviceanmälan via Mina Sidor.

När du ska släcka med brandfilten

Brandfiltarna ska förvaras i den box som monteras i hallen i din lägenhet. Det är viktigt att alla som bor i lägenheten känner till att brandfilten finns där och hur den används. Brandfiltarna är lämpliga att använda vid spisbrand, brand i elektronik, brand på vågräta ytor samt i kläder.

  1. Dra ut brandfilten ur plastboxen med hjälp av de svarta dragbanden.
  2. Täck över det brinnande materialet, så att du stoppar lufttillförseln. Kasta inte filten över branden, för då får elden mera syre.
  3. När någon har fått eld i sina kläder så lägger du först den personen på golvet. För sedan filten från huvudet till fötterna så att ansiktet inte bränns. Lägg sedan filten runt personen.

Här hittar du en film om hur du använder din brandfilt.

Brandsläckaren.se - Hur du använder din brandfilt. from Vårtrygghet.se on Vimeo.

Varje år inträffar cirka 25 000 bostadsbränder i Sverige. Skebo har tagit fram en utbildningsfilm för att öka kunskapen om brandskydd. Här fu du lära dig hur du enkelt kan förebygga brand i din bostad och vad du kan göra om en brand ändå skulle inträffa.

Se utbildningsfilmen om Brandskyddsinformation.

Så undviker du brand

Testa regelbundet att batteriet i brandvarnaren fungerar genom att trycka på testknappen.

Se till att alla i familjen vet var brandfilten finns och hur den ska användas.

Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt. Ställ aldrig levande ljus nära gardiner eller annat som lätt kan fatta eld. Lämna aldrig små barn eller husdjur ensamma med levande ljus.

Lämna inte spisen obevakad när du lagar mat. Torrkokning är en vanlig orsak till brand. Rengör spisfläkt och fläktfilter regelbundet. Fettrester i fläkten kan droppa ner på spisen och börja brinna.

Använd aldrig apparater eller laddare med trasiga sladdar eller kontakter. Lägg inga textilier över mobiler, surfplattor eller annan elektronik som laddas.

Förvara aldrig saker i trapphuset. Sakerna i sig innebär en brandrisk och försvårar för dig att komma ut och för räddningstjästen att komma in om en brand skulle uppstå.

Brand

Om det börjar brinna

1. Rädda

Rädda dig själv och andra personer som är i fara i din närhet först. Den säkraste utrymningsvägen är alltid längst ner mot golvet, där luften är mest syrerik. Det är också mycket viktigt att stänga alla dörrar (och även fönster om du hinner).

2. Varna

Nästa steg är att varna alla som är i närheten av branden så att också de har chans att ta sig ut i god tid. Du kan exempelvis ropa högt att det brinner eller ringa på alla dörrar i din trappuppgång.

3. Larma

Därefter ska du ringa 112 för att brandkåren ska rycka ut. Larmoperatören kommer att berätta mer om hur du ska gå tillväga.

4. Släck

Först när du har genomfört de tre första punkterna kan du försöka att släcka branden, men bara om du kan göra det utan att riskera ditt eget liv. Tänk på att röken är mycket giftig och syrefattig. Återigen gör det stor skillnad att bara lyckas stänga in branden.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Stäng dörren och stanna kvar i lägenheten och vänta på Räddningstjänsten.