Entreprenör på byggarbetsplats

Skebo upphandlar varje år stora mängder varor, tjänster och entreprenader. Alla inköp och kontrakterade samarbeten sker i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Är du entreprenör och intresserad av att jobba med oss kan du ladda ner vår fina Entreprenörshandbok. I den kan du läsa mer om vad vi söker och förväntar oss vid upphandlade samarbeten.

Entreprenörshandbok

I vår entreprenörshandbok kan du läsa mer om vad vi söker och förväntar oss vid upphandlade samarbeten.

Aktuella upphandlingar