Logo EU

EIB-lån möjliggör nästan 750 nya bostäder i Skellefteå

Skellefteå Kommun har lagt fram ett bostadsprogram med en total budget på 142 miljoner euro, bestående av 7 bostadsprojekt som erbjuder cirka 750 hållbara och prisvärda bostadsenheter för att rymma kommunens ökande befolkning.

Eftersom Västerbotten går från metall- och gruvindustrin till grön energiproduktion, är Skellefteå kommun i framkant för regionens gröna omställning. Med etableringen av en batterigigafabrik (Northvolt) som kräver ny kvalificerad arbetskraft, beräknas kommunens befolkning öka från 74 000 invånare till mer än 90 000 invånare fram till 2030. För att möta det skarpa bostadsbehovet, siktar kommunen på att bygga hållbara och prisvärda bostäder för de nya arbetarna inom den gröna industrin samt för studenterna vid det expanderande universitetscampuset i Skellefteå, som kommer att driva övergången mot en grön ekonomi i norra Sverige.

En del av detta byggande kommer att finansieras av det nu aktuella lånet från Europeiska Investeringsbanken (EIB). Lånet på 800 miljoner kronor (70 miljoner euro) bidrar till att främja social integration och kommer dessutom att hjälpa kommunen att bredda sin finansiering för bostadsproduktionen. För de av EIB belånade bostadsprojekten har även EU beviljat stöd med ca 120 miljoner kronor.

Projektkoordinator är Skellefteå Kommun (kontakt 0910-735000) och Skebo är partner i projektet (kontakt 0910-736500).

Hållbara och prisvärda bostäder för den nya gröna industrin och samhället – Projekt nummer 101137857 — 2023-3-SE-LS-SHERIS — JTM-2022-2025-PSLF. Finansierat av Europeiska unionen. Åsikter och synpunkter som uttrycks är dock författarens egna och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller CINEA:s åsikter. Varken Europeiska unionen eller bidragsgivande myndighet kan hållas ansvarig för dem.

De projekt som omfattas av EIB är:

Klockarhöjden: 114 lägenheter
Byske: 24 lägenheter
Bureå: 40 lägenheter
Burträsk: 17 lägenheter
Sörbyn Etapp 1: 128 lägenheter
Sörbyn Etapp 2: radhus med 40 lägenheter

Kommande projekt:

Studentbostäder