Bild på hus

Skebos boråd finns till för att ta tillvara hyresgästernas engagemang och ge möjlighet till inflytande. Varje boråd består av en grupp hyresgäster i ett bostadsområde, som tillsammans med Skebo arbetar för att öka trivseln för de som bor i området. Det kan till exempel handla om att anordna fester, middagar eller att piffa upp kvartersgården tillsammans.

På många områden finns det en gemensamhetslokal som borådet och hyresgästerna kan nyttja för olika aktiviteter. Där det inte finns någon gemensamhetslokal har borådet möjlighet att låna en lokal gratis på ett närliggande område. När det gäller hyresgäster så är det endast boende inom området (områdesnummer) som kan nyttja lokalen.

Skebo ser gärna att det finns boråd i alla bostadsområden och om du vill bilda ett nytt kontaktar du oss på Skebo. Det är enkelt att bilda och långt ifrån krävande att delta i, samtidigt som du tar chansen att påverka och bidra till en positiv utveckling i ditt bostadsområde. Det finns idag ett 80-tal boråd och totalt avsätter Skebo årligen drygt en miljon kronor till deras förfogande.