illustrationsbild på en man

Som hyresvärd har Skebo ett underhållsansvar och som hyresgäst har du vårdplikt för lägenheten.

Besiktning är ett viktigt verktyg i bedömningen av lägenhetens skick vid in- och utflyttningar. Vi gör förhandsbesiktningar av alla våra lägenheter. Det innebär att du som hyresgäst har obligatorisk närvaro och är med vid besiktningstillfället i god tid innan du flyttar ut ur din lägenhet. Du får information om eventuella fel och brister direkt på plats.

Vår förhoppning är att detta tillvägagångssätt kommer ge dig en rimlig möjlighet att planera eventuella åtgärdskrav från oss. Om du återställer lägenheten innan hyrestidens slut minskar risken för kostsamma reparationskostnader i samband med eller efter din utflyttning. Som inflyttande hyresgäst har du 3 dagar på dig att rapportera in fel och brister till Skebo.