Elförbrukning

I de flesta av Skebos lägenheter betalar hyresgästerna själva sin elförbrukning.

Vad är då normala elkostnader för en lägenhet?

Konsumentverket räknar med att en normal energiförbrukning för en mindre lägenhet är ca 2000 kWh/år. En större bostad använder ca 5000 kWh/år. Schablonvärdena gäller bostäder som inte använder el för uppvärmning, som el-element eller värmepump.

Totalkostnaden inkluderar alla kostnader som medelvärde av elnätsavgifter, energiskatter, medelvärde på elpris och moms.

Läs mer här: Energimarknadsbyrån