Elförbrukning


Elförbrukning

I de flesta av Skebos lägenheter betalar hyresgästerna själva sin elförbrukning.

Vad är då normala elkostnader för en lägenhet?

Konsumentverket räknar med att en normal energiförbrukning för en mindre lägenhet är ca 2000 kWh/år. En större bostad använder ca 5000 kWh/år. Schablonvärdena gäller bostäder som inte använder el för uppvärmning, som el-element eller värmepump.

Totalkostnaden för el per kWh är 227 öre/kWh (2,3 kr/kWh) för en liten lägenhet, som en etta eller en mindre tvåa. Kostnaden är nästan 2 kr/kWh i genomsnitt för en större lägenhet. Då inkluderas alla kostnader som medelvärde av elnätsavgifter, energiskatter, medelvärde på elpris och moms.

Den totala elkostnaden per år är med dessa förutsättningar cirka 4500 kronor för en mindre lägenhet och 10 000 kronor för en större bostad.

Läs mer här: Energimarknadsbyrån

Vi vill uppmuntra våra hyresgäster att bli lite mer energismarta. Fyll i Energikalkylen nedan så får du en rad praktiska energisparande råd och tips på vad du kan göra hemma. Genom att minska din energianvändning minskar du både din miljöpåverkan och får pengar över i plånboken.

Energikalkylen