Avfallshantering

Varför ska man sopsortera?

Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera dina sopor väl, kan de tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas. Därmed skyddas människor och miljö. Vi kan också spara energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Tycker du att det är svårt att veta hur du ska sortera? 

Här kan du ta del av kommunens källsorteringsguide