Vi skapar flyttkedjor

Illustrationsbild med hus

Våra tankar kring nyproduktion och flyttkedjor

Flyttkedjor lyfts ofta fram som en positiv effekt av nyproducerade bostäder. Men hur är det egentligen – skapas det verkligen flyttkedjor, eller är det bara en myt? Nu kan vi presentera statistik på hur flyttkedjor skapas och hur det ökar rörligheten på bostadsmarknaden. Visste du till exempel att varje nyproducerad lägenhet inom allmännyttan i genomsnitt skapar nästan fyra flyttar i förlängningen?

Skebo är Skellefteåbornas eget bostadsbolag och därför ser vi det som en självklarhet att göra det vi kan för att kommunen ska kunna fortsätta växa och utvecklas. Det finns ju en uttalad målsättning att Skellefteå ska ha 80 000 invånare och med våra offensiva satsningar på nyproducerade hyreslägenheter bidrar vi till att göra det möjligt. Den senaste tiden har vi fokuserat på att bygga i centrum, eftersom det är mest efterfrågat och affärsmässigt möjligt att genomföra.

När vi byggde här. Blev det ledigt där.

Nybyggnation skapar rörelse

Samtidigt påverkas många fler än bara de som flyttar in i de nya bostäderna. Tack vare de flyttkedjor som vår nyproduktion skapar, ökar vi rörligheten på Skellefteås bostadsmarknad. Det gör att ännu fler kan hitta ett boende som passar deras aktuella livssituation. Varje person som flyttar in i en nybyggd lägenhet lämnar ett annat boende ledigt, och den som flyttar in där lämnar i sin tur ett annat boende ledigt. Med andra ord skapar nybyggnation möjlighet för fler än ett hushåll att röra på sig och flyttkedjor skapas.

Flyttkedjor i fyra led

Dessutom är det nyproducerade hyresrätter inom allmännyttan, alltså den typ av bostäder som Skebo bygger, som genererar de allra längsta flyttkedjorna. Studier vid Uppsala universitet har slagit fast att varje nybyggd lägenhet ger upphov till i genomsnitt 3,8 flyttar, vilket självklart sätter lite perspektiv på hur Skebo påverkar människors livssituation i Skellefteå. Låt oss som exempel ta våra senaste nytillskott – den nybyggda fastigheten i kvarteret Ringduvan och lägenheterna i kvarteret Höken, som har gjorts om från äldreboende till vanliga lägenheter. Totalt handlar det om 72 lägenheter som har tillförts Skellefteås bostadsmarknad. Statistik över de inflyttade i de två kvarteren visar att de tillsammans har lämnat efter sig 40 lägenheter, 23 villor och 9 radhus.

Där blev det ledigt

Av de 40 lägenheterna som blev lediga är 24 stycken belägna i centrala Skellefteå och 5 på Anderstorp. Dessutom blev det lägenheter lediga på bland annat Moröhöjden, Morön, Sunnanå och Sörböle. 5 av de 24 villorna ligger på Morö Backe och ett par i centrala stan. Övriga villor som blev lediga finner vi på allt ifrån Sörböle, Sunnanå och Sjungande Dalen, till områden som Medle, Varuträsk och Boliden. Av de 9 radhusen som blev lediga ligger 5 på Anderstorp och 4 på Sjungande Dalen. Med andra ord visar statistiken tydligt att de nya lägenheterna på Ringduvan och Höken har skapat stor rörelse på bostadsmarknaden.

Fler hittar rätt boende

Med tanke på att var och en av de 72 nya lägenheterna enligt statistiken genererar nästan fyra flyttar, betyder det att otroligt många Skellefteåbor har fått chansen att hitta ett bättre boende för sin fas i livet. Långt många fler än de som har flyttat in i Ringduvan och Höken, alltså. Med tanke på hur mycket vi på Skebo gillar Skellefteå, känns det otroligt bra att ta med oss i vårt fortsätta arbete.