Illustrationsbild med människor

Hållbarhet ur tre perspektiv

I våra ambitioner att erbjuda hållbara och kundnära lösningar bygger vi på Skebo vårt hållbarhetsarbete på tre ben: social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Detta ska genomsyra hela vår verksamhet och det är viktigt att det finns ett samspel mellan de tre benen.

Social hållbarhet

Skebo ska erbjuda bostäder för människor i alla skeden av livet och utbudet av bostäder är varierat; alltifrån ungdomslägenheter och studentrum till seniorboenden och trygghetsboenden. För att förstärka den sociala hållbarheten lägger vi stort fokus på anpassningar för tillgänglighet och att underlätta socialt umgänge mellan hyresgästerna. Vi har ett stort antal samlingslokaler, som våra hyresgäster kan nyttja för att träffas och även hyra för privata fester. För att våra hyresgäster ska kunna känna delaktighet jobbar vi med Boråd, som verkar för ökad trivsel och trygghet genom att samordna aktiviteter med hyresgästerna. Varje år anordnas dessutom ett antal Synpunktenträffar och Trygghetsvandringar, där hyresgästerna får vara delaktiga i utvecklingen av våra bostadsområden. Skebo verkar även för att underlätta för arbetslösa ungdomar att komma in på arbetsmarknaden, genom att anlita säsongsarbetare för att måla och renovera våra bostadsområden.

Ekonomisk hållbarhet

I rollen som allmännyttigt bostadsbolag ingår att Skebo ska vara affärsmässiga i allt det vi gör. Det innebär att vi på affärsmässiga grunder ska utveckla vår verksamhet. Förutom att vi ska hushålla för att skapa en god ekonomi ska vi samtidigt ge rättvisa villkor för våra hyresgäster. Skebo har ett nära samarbete med hyresgästföreningen och förhandlar om alla hyresjusteringar. För vår nyproduktion så ska vi göra kloka investeringar, vilket just nu innebär i första hand bygga stadsnära där efterfrågan är som störst. Dessutom ska marknadsvärdet av våra nyproducerade boenden alltid motsvara produktionskostnaden och för varje investerad krona ska vi ha en krona kvar i värde.

Ekologisk hållbarhet

Skebos miljöpolicy fastställer att miljömässiga aspekter alltid ska vägas in i företagets beslut. Målet med miljöarbetet är att erbjuda ett sunt och miljöanpassat boende, samtidigt som vi hela tiden minskar miljöpåverkan från våra fastigheter. Det kan handla om alltifrån källsortering och avfallshantering, till att göra miljöanpassade val vid nyproduktion som minskar energiförbrukningen och minimerar negativ påverkan på klimatet. Dessutom arbetar vi hela tiden för att utveckla vagnparken i en positiv riktning med tanke på miljön.
Förutom att bidra till en hållbar utveckling, har Skebos miljöarbete dessutom inneburit ekonomiska besparingar.