Illustrationsbild

Uthyrning av nyproduktion skiljer sig från vanlig uthyrning. Du kan söka på flera lägenheter och rangordna dem efter den du helst vill ha.

Vid uthyrning av nyproduktion publiceras alla lägenheter i etappen samtidigt under två veckor.

Du som sökande kan anmäla ditt intresse på ett begränsat antal av dessa lägenheter, i dagsläget 10 stycken. Du rangordnar dina intresseanmälda lägenheter efter den du är mest intresserad av, näst mest intresserad av, och så vidare.

Du har sedan möjlighet att få ett erbjudande om att teckna kontrakt. Om du får ett kontraktserbjudande är det grundat på den rangordning du gjort och på dina köpoäng. Alla dina övriga intresseanmälda lägenheter plockas bort när du får ett kontraktserbjudande.