En del av Allmännyttan

Allmännyttan - vad är egentligen det?

Skebo är tillsammans med ungefär 300 andra kommunala bostadsbolag en del av Allmännyttan. Precis som namnet antyder ska bolagen drivas på ett sätt som gynnar allmänheten, genom att erbjuda ett varierat utbud som tillgodoser olika bostadsbehov. De bostadsbolag som ingår i Allmännyttan har som sin allra viktigaste uppgift att bygga hållbara och prisvärda bostäder som är tillgängliga för alla.

Dessutom har många allmännyttiga bostadsbolag en viktig roll som samhällsbyggare och positiv kraft i utvecklingen. Det kan handla om allt ifrån integration och klimatfrågor, till att skapa positiva möjligheter för ungdomar.

Till skillnad från kommunala bolag inom andra områden ska verksamheten bedrivas på affärsmässiga grunder, för att konkurrera på lika villkor som andra aktörer på bostadsmarknaden.

Se gärna den här filmen som berättar mer om vad Allmännyttan är och gör.