Underhåll och HLU

Hantverkare

Vi försöker hålla så hög standard som möjligt i våra bostäder. Regelbundna underhållsarbeten finns inplanerade för alla lägenheter och sköts normalt av Skebos medarbetare eller anlitade entreprenörer.

HLU

I de flesta av våra områden har du full kontroll på underhåll och förbättringar. Vi kallar det för hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU). I korthet innebär det att det finns en plan för vad och när något ska renoveras eller bytas ut i din lägenhet. Mot en avgift kan du få underhåll utfört tidigare än planerat, så kallat tidigarelagt underhåll. Du kan även välja att avstå från planerat underhåll om du är nöjd med din bostad. I så fall får du en summa pengar tillbaka på hyran varje månad.

Tidigarelagt underhåll

Är du inte helt nöjd med standarden i din lägenhet kan du begära tidigareläggning av underhållet i din bostad. För denna service tar Skebo ut en kostnad beroende av hur lång livslängd det du vill ha åtgärdat beräknas ha kvar. Vill du till exempel byta tapeter som är tio år gamla betalar du två tolftedelar av kostnaden då tapeter beräknas ha en livslängd på tolv år. Det är inte möjligt att byta golv/köksluckor som är mindre än fem år gamla.

Beställning av lägenhetsunderhåll kan göras på Mina sidor under Mina kontrakt / Butik.