Tillgänglighetsredogörelse

Skelleftebostäder AB, står bakom skebo.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om vilka kända tillgänglighetsproblem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den är webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Allmänna brister i tillgänglighet

  • Det kan förekomma texter som inte är tillräckligt tydliga, då texten ligger ovan bilder t. ex. startsidans bildspel.

Brister vid användning utan synförmåga

  • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
  • Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om det finns information på skebo.se som du behöver men som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss via:

Vi har öppet: Måndag - Fredag, kl 08.00-16.00. Lunchstängt 11.30-12.30.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter till oss via webmaster@skebo.se om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att skebo.se inte uppfyller lagens krav.

Kontakta tillsynsmyndighet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och meddela det.

Hur vi testat webbplatsen

Skelleftebostäder AB har gjort en självskattning utifrån WCAG 2.1 samt haft dialog med leverantör av webbplats.

Webbplasten publicerades under 2021. Senaste bedömningen gjordes 2021-01-07.