Vy över Skellefteå stad

Skebo erbjuder ett stort urval av parkeringsplatser, allt ifrån bilplatser utomhus, carport till kall- och varmgarage, besöksparkeringar samt publika parkeringshus. Parkeringarna är indelade i tre olika zoner.

Våra parkeringsplatser är i första hand till för våra boende- och lokalhyresgäster.
Externa hyresgäster är välkomna att hyra bilplats i mån av plats.

Skebo ska främja en modern och mer miljövänlig parkeringsmiljö.

Under hösten 2023 fick Skebo och SIH ett nytt ägardirektiv, Klimatneutralt 2030.
Det innebär att vi i vår verksamhet ska arbeta för klimatneutralitet, ett steg i det är att utveckla en modernare parkeringsmiljö som är anpassad för framtida behov. Prisjusteringen kommer att möjliggöra investeringar där vi planerar att avsätta ca 4 000 000 kr per år till förbättringar som exempelvis upprustning av parkeringsplatser såväl som individuell mätning, appstyrning av motorvärmare/laddplats samt utveckla bil- och cykelpooler.

Parkeringarna måste bära sina egna kostnader

Skebos priser ligger för närvarande generellt för lågt, prishöjningar har endast skett vid enstaka tillfällen och nivåerna har inte varit i linje med marknadsmässiga priser i Sverige. Genom prisjusteringen tar vi bort vad som i praktiken fungerat som en subvention för parkeringsplatserna.

Affärsmässighet är särskilt viktigt i det läge som Skellefteå befinner sig i

Skebo har en ansvarsfull skyldighet att hantera ökande kostnader för drift och investeringar. Skebo tar ett stort ansvar som samhällsbyggare, men det kräver också att vi agerar affärsmässigt i varje del av vår verksamhet. Där är parkeringarna inget undantag.