Sponsring

Engagemang och samarbete för att vi gillar Skellefteå!

Skelleftebostäder vill vara något mer än bara ett bostadsföretag. Vi vill bidra till Skellefteås utveckling även utanför det som rör bostadsbyggande och förvaltning. Samarbete med föreningar och organisationer är ett sätt för oss att bidra till en positiv utveckling för Skellefteå och som skapar mervärden för alla medborgare. Vi har idag samarbete med en rad föreningar och organisationer som bidrar till att göra Skellefteå till en attraktiv plats att leva och verka i.

Genom sponsring visar vi samhällsengagemang och ansvarstagande för social och miljömässig hållbarhet för Skellefteås utveckling. När vi kompletterar vår roll som fastighetsägare genom stöd till föreningar och verksamheter som bidrar till sammanhållning, inkludering och rörelse i våra bostadsområden får vi mer levande och trygga områden. Vi är samtidigt medvetna om att sponsring i grunden handlar om ett kommersiellt samarbete mellan två parter som ska gagna båda.

Vi vill samarbeta med väl fungerande föreningar och organisationer som står för värderingar som vi kan identifiera oss med. Vi eftersträvar en spridning av vår sponsring mellan idrott, kultur och samhällsnytta. Sponsring ges inte till politiska eller religiösa organisationer eller till enskilda personer. Betydelsefullt för oss är de områdesnära aktiviteter och föreningar som är en del av våra hyresgästers vardag.

Sponsring är också en form av marknadsföring för att skapa stolthet och engagemang runt vårt varumärke. Det ger oss också en möjlighet att kommunicera med våra samarbetspartners och intressenter i en miljö utanför den dagliga verksamheten. Det är också en viktig komponent i arbetet med att profilera sig som en attraktiv arbetsgivare.

Vi vill att ni som söker samarbete med oss berättar vad er förening eller organisation vill uppnå och på vilket sätt det kan vara till nytta för oss, våra hyresgäster och Skellefteås utveckling. Vi ska vara affärsmässiga i våra relationer där mål, tidplan och uppföljning ska finnas för samtliga samarbetsavtal.

Ansökan om sponsring ska ske skriftligt via formuläret nedan.
Handläggning av sponsringsfrågor görs av
marknadschef (Anna Ersson) eller hållbarhetssamordnare (Lisa Nilsson).
Alla förfrågningar om sponsring besvaras.

Välkommen med din ansökan!