Översiktsbild på Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo äger fastigheten Orkestern 7 i stadsdelen Sjungande dalen. Vi vill fortsätta bidra med nya lägenheter till Skellefteås växande bostadsmarknad och ser här ett utrymme till en förtätning genom uppförande av flerbostadshus med cirka 114 nya hyresrätter.

Lägenhetsfördelning

De två husen blir fyra respektive sju våningar höga och lägenheterna är fördelade på:

Typ Yta Antal Hyra/månad
1 rok 28-35 m² 46 st 5 721 - 6 615
2 rok 45-56 m² 32 st 8 124 - 9 244
2,5 rok 54 m² 21 st 9 098 - 9 243
3 rok 63-73 m² 15 st 10 253 - 11 277

 

Hållbart byggande

Skebo satsar på ett hållbart byggande - miljövänligt, socialt och ekonomiskt.

Husen kommer att byggas med en stomme av trä. I anslutning till husen byggs nya parkeringsplatser, där några utrustas med laddstationer. I direkt närhet till bostadsentréerna byggs väderskyddade cykelparkeringar samt utvändiga semi-underjordsbehållare för sopsortering.

Klockarhöjden ligger naturskönt till med skogen, elljusspår, kolonilotter och lekpark som närmaste grannar. Här finns också skogsstigar som leder till Vitbergsområdet.

Bokning och fördelning av lägenhet

Lägenheterna söks på vår hemsida och fördelas utifrån köpoäng i Skebos bostadskö.

Nedan ser du några exempelbilder på hur det kommer att se ut på området, både från utsidan och insidan.

Inspirationsbild - Vy från sydväst   Inspidrationsbild - Vy från sydost
Vy från sydväst   Vy från sydost
     
Interiörbild kök Klockarhöjden   Interiörbild sovrum Klockarhöjden
Inspirationsbild kök   Inspirationsbild sovrum
Interiörbild vardagsrum Klockarhöjden    
Inspirationsbild vardagsrum    

 

TIDPLAN

 
Oktober 2021: Markarbeten påbörjas och arbetsområdet hägnas in. Rivningsarbetet pågår 4-5 veckor.
Oktober-december 2021: Schaktning för grundläggning till husen och de nya parkeringarna.
Mars 2022: Lindbäcks Bygg påbörjar arbetet med grundläggning för de nya husen.
Augusti 2022: Lindbäcks påbörjar montering av lägenhetsmodulerna.
Juni 2023: Slutbesiktning.
Juli 2023: Inflyttning sker 1 juli 2023

 

HUS  
Hustyp: Flerfamiljshus
Antal våningsplan: 7 och 4
Balkong / uteplats: 104 av 114 lgh har balkong eller uteplats
Hiss: Ja
Rökfritt hus: Ja
   
GÅRD OCH OMRÅDE  
Gemensam uteplats: Ja, på sikt när hela området är färdigställt
Parkering: Drygt 100 parkeringsplatser med mv-uttag
Parkering för elbilsladdning: 7 platser
Cykelparkering: Finns i anslutning till fastigheten
Källsortering: Ett flertal nedgrävda fraktioner
Avstånd till centrum:  ca 3 km