I vår strävan efter att vara en god hyresvärd har vi tagit fram värdeord som ska genomsyra verksamheten och prägla hur vi ska jobba och uppfattas. I filmen ovan visualiseras våra värdeord Nytänkande, Proffessionell och Ombrydd. Målet är att nå vår vision om att vara Skellefteås ledande samhällsbyggare.

Om oss

Skebo är Skellefteås största fastighetsbolag som äger och förvaltar cirka 4 320 lägenheter och ett antal lokaler. Vi har hyreslägenheter i flerfamiljshus, radhus, småhus, studentbostäder, ungdomslägenheter, +55 lägenheter, trygghetsboenden samt vård- och omsorgsboenden. Dessutom vill vi genom vårt arbete inspirera och möjliggöra för andra aktörer att bidra till Skellefteås bostadsmarknad.

Vi ligger i Sverigetopp vad gäller kundnöjdhet och är självklart stolta över att vara så uppskattade bland våra hyresgäster. En förklaring till det är säkert att vi lägger så stor vikt vid goda relationer och att hyresgästerna ska känna sig delaktiga i frågor kring bland annat trivsel och trygghet. Vårt mål är att ge varje hyresgäst som kommer till oss möjligheten att flytta in och från första stund börja trivas i sitt drömhem. Vi vill göra människors liv lättare, helt enkelt.

Vår vision

Skebo - Skellefteås ledande samhällsbyggare.

Skellefteå vill fortsätta växa och vi på Skebo vill vara en positiv kraft i den utvecklingen. Vi kan göra skillnad, helt enkelt. Och den möjligheten har vi bestämt oss för att ta tillvara på.

Där människor vill bo

I vår roll som kommunalt bostadsbolag handlar det givetvis till stor del om att ge människor i framtidens Skellefteå någonstans att bo. Det gör vi genom att både bygga om och bygga nytt, för att så många som möjligt ska ha möjlighet att leva just där de vill. Därför tillför vi bostäder såväl i centrala Skellefteå som i andra delar av kommunen.

Utveckling ur ett större perspektiv

Men samtidigt är det viktigt för oss att alltid tänka i ett större perspektiv när vi genomför våra projekt. Det rent affärsmässiga är självklart viktigt - men det finns fler aspekter att ta hänsyn till. Vilka konsekvenser får våra insatser för samhället i stort? Och hur gör vi största möjliga nytta för Skellefteå? Som ett led i det har hela vår verksamhet alltid fokus på hållbarhet ut tre olika perspektiv. Det handlar bland annat om ekologisk hållbarhet och miljösmarta val. Den sociala hållbarheten är viktig där vi för människor närmare varandra i våra bostadsområden. Vi gör även det vi kan på arbetsmarknaden. Det kan till exempel handla om att erbjuda ungdomar semestervikariat, eller att ge långtidsarbetslösa och nysvenskar chansen till projektanställningar. Läs gärna mer om våra tankar och ambitioner under Hållbarhet.

Vi vill bidra till en positiv utveckling av samhället vi lever och verkar i. För att vi gillar Skellefteå.

Hållbarhet