Organisation

Organisation

Skebo är helägt av Skellefteå kommun och har en politiskt sammansatt styrelse som ytterst ansvarar för verksamheten. Ansvaret för strategiska frågor och företagsövergripande ärenden har Skebos företagsledning.

Ledning

Ledningsgruppen består av: Åsa Andersson, Cathrine Gustafsson, Petter Westerlund, Anna Ersson, Kent Ek.

Styrelse

Styrelsen består av: Harriet Classon, Gunnar Fransson, Agneta Marklund, Ludwig Eriksson, Joakim Wallström, Nadima Raja, Börje Lindh, Kjell Bergmark, Birgitta Burström.