Skebo är helägt av Skellefteå kommun och har en politiskt sammansatt styrelse som ytterst ansvarar för verksamheten. Ansvaret för strategiska frågor och företagsövergripande ärenden har Skebos företagsledning.

Ledning

Ledningsgruppen består av: Helena Markgren, Cathrine Gustafsson, Petter Westerlund, Anna Ersson, Staffan Hansson.

Styrelse

Styrelsen består av: Harriet Classon, Andreas Boman, Ulrika Larsson, Gunnar Fransson, Agneta Marklund, Ludwig Eriksson, Elisabeth Lundqvist, Börje Lindh, Kjell Bergmark.