Bostadsbyte/Annonstorget

Illustrationsbild med hus och människor

För Skebo är det viktigt att våra hyresgäster har en lägenhet som passar där de befinner sig i livet. Att kunna byta lägenhet underlättar flyttkedjor och skapar en ruljangs på hyresmarknaden.

Som hyresgäst i Skebo kan du ha möjlighet att byta lägenhet med en annan hyresgäst. För att få byta ska du ha beaktansvärda skäl. Detta kan till exempel vara att du bor för stort eller för litet på grund av ändrade familjeförhållanden, ändrad ekonomisk situation eller andra skäl. För att ett byte ska kunna vara aktuellt ska du ha bott i en Skebolägenhet minst ett år.

För att ett byte ska godkännas av Skebo ska både du och den person du ska byta lägenhet med ha möjlighet att betala den nya hyran och inte ha anmärkningar sedan tidigare som påverkar bytet.

Hittar du en intressant lägenhet så tar du kontakt med den personen. Båda parterna ska på egen hand visa varandra sina respektive lägenheter. Vill ni fullfölja bytet så tar ni kontakt med Skebo för godkännande. Om bytet godkänns tecknas nya kontrakt på berörda lägenheter och köpoängen nollställs.