Hyra & betalning

Enkla hyresbetalningen

Vi vill göra hyresbetalningen så enkel och trygg som möjligt för dig som bor hos oss. Du kan betala din hyra på flera sätt.

Betalning via Internet, post eller bank

Om du betalar hyran via Internet så är det viktigt att du anger vårt plusgironummer 486 00 00-1 samt det OCR-nummer som finns på inbetalningskortet. Detta för att vi ska kunna identifiera att betalningen kommer från dig.

Om du betalar hyran via post eller bank så använder du inbetalningskortet som kom med din hyresavi. Tappar du bort det och istället skriver ett eget inbetalningskort så är det viktigt att du skriver ditt namn, din adress och ditt kontraktsnummer. Du anger också att mottagaren är Skelleftebostäder och vårt plusgironummer 486 00 00-1 (alternativt bankgironummer 417-9891).

E-faktura

Innebär att du får hyresavin skickad som elektronisk faktura till din internetbank. Utan att behöva fylla i plus- eller bankgironummer, OCR-nummer, belopp och förfallodatum kan du kontrollera uppgifterna och sedan betala till oss direkt via ditt bankkonto. Du ansöker om e-faktura via din Internetbank. Senast den 8:e i månaden bör du ha anmält dig för att nästa hyresavisering ska kunna ske genom elektronisk faktura. Observera att innehavaren av lägenhetsavtalet och Internetbankskontot måste vara samma person.

Dessa banker erbjuder e-faktura:

Nordea, Swedbank, Handelsbanken, Statshypotek, SEB, Skandiabanken, Provinsbankerna (Östgöta Enskilda Bank), ICA-Bank, Länsförsäkringar Bank, Sparbanken Finn och Gripen, Ålandsbanken, Marginalen Bank, Danske Bank och Forex Bank.

Autogiro

Autogiro är det absolut enklaste sättet att sköta sin hyresbetalning. Du behöver inte göra någonting annat än att se till att det finns pengar på kontot. Sedan går allt helt automatiskt. Räkningen betalas på förfallodagen, tryggt och enkelt.

Du som har Plusgirots egna konton, Swedbank, Nordea, Handelsbanken, SEB, Länsförsäkringar Bank, ICA-banken eller Skandiabanken kan begära autogiro för din hyra till Skebo.

Betalning från utlandet

Vid inbetalning från utlandet ska du ange ditt person- eller organisationsnummer samt

  • IBAN: SE82 9500 0099 6034 0062 4148
  • BIC/Swiftkod: NDEASESS
  • Bank: Nordea
  • Betalningsmottagare: Skelleftebostäder AB