Trygghetsbostäder

Sidbild

Trygghetsbostäder är i likhet med en +55-lägenhet funktionellt utformade lägenheter med gemensamhetslokaler, hiss och skalskydd (låsta fastigheter). Till skillnad från en +55-lägenhet finns det för en trygghetsbostad tillgång till personal, en trygghetsvärd, på plats några dagar i veckan för att erbjuda de boende praktiskt stöd och hjälp med sociala aktiviteter. Trygghetsvärden utför inte hemtjänstens eller bovärdens arbetsuppgifter. Kontraktsinnehavaren ska också vara 65 år fyllda.

Skebos trygghetsbostäder

Skebo har idag trygghetsbostäder i fem områden, utspridda i Skellefteå Kommun med sammanlagt 183 lägenheter.

  • Centrala stan: 34 lägenheter på Storgatan 54 (Strandgården), 51 lägenhet på S Lasarettsvägen 20 (Frigg)
  • Bureå: 21 lägenheter på Hemvägen 2 A-B (Bureborg)
  • Burträsk: 26 lägenheter på Björnåkersgatan 20 (Domaren)
  • Lövånger: 31 lägenheter på Kyrkren 3 (Kyrkren)
  • Skelleftehamn: 20 lägenheter på Ursviksgatan 129 A (Skäret)

Förmedling av lägenheterna

Lägenheterna förmedlas och fördelas genom Skebos vanliga bostadskö. Du som vill köa till en trygghetsbostad behöver gå in på Mina sidor och klicka för boendetypen ’Trygghetsbostad’ under rubriken ”Intresseanmälan". Sedan är viktigt att du uppdaterar din intresseanmälan, inom en 12 månaders period, för att inte missa lediga hyresobjekt.

Social samvaro och aktiviteter

Grundtanken med våra trygghetsbostäder är att säkerställa att det finns bostäder som erbjuder möjlighet till social samvaro för äldre. Att bo i samma fastighet som andra i en liknande fas i livet kan skapa förutsättningar för ett socialt engagemang mellan hyresgäster. Tanken är att det vid behov och efter önskemål ska finnas någon att exempelvis promenera med, aktivera sig med eller äta en bit mat tillsammans med.

Trygghetsvärdens roll är att underlätta och hjälpa till med aktiviteter och den sociala samvaron. Ambitionen är att trygghetsvärden, tillsammans med de boende, ska skapa en grogrund för meningsfulla, gemensamma aktiviteter med målet att bland annat motverka olika former av åldersrelaterad ohälsa. Oavsett typ av aktivitet är deltagandet alltid helt frivilligt.

Ladda ner foldern
Trygghetsbostäder

 

Folder