Information med anledning av Coronaviruset

Läs mer här

Avboka ditt besök om du är sjuk

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symptom som tyder på luftvägsinfektion att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. I nuläget är det därför extra viktigt att du som är sjuk inte besöker Skebo eller bokar in servicebesök. Blir du sjuk och har ett servicebesök inbokat ber vi dig kontakta Skebo på telefon 0910-73 65 00 för att boka om.

Boenden

Om det inte är absolut nödvändigt bör du undvika att besöka utsatta grupper och äldre som kan drabbas extra hårt vid smitta. Om du har förkylningssymtom som feber och hosta eller känner dig sjuk ber vi dig stanna hemma.

Här kommer några råd att tänka på för att minimera smittspridningen:

  • Avstå från att handhälsa.
  • Håll god handhygien. Tvätta händerna noga i varmt vatten och tvål. Tvätta alltid händerna efter du varit ute, före måltid, mathantering och efter toalettbesök.
  • Stanna hemma om du är sjuk, även om man bara känner sig lite hängig eller förkyld.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Personer som uppvisar symtom ska kontakta sjukvården genom att ringa till 1177.

I övrigt uppmanar vi alla att hålla sig uppdaterad och följa myndigheternas riktlinjer och råd.

För mer information

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du den senaste bedömningen av situationen.