Ringduvan

Ringduvan

De 48 nya hyreslägenheterna i kvarteret Ringduvan har ett av Skellefteås mest attraktiva lägen och stod inflyttningsklara våren 2014. Det rör sig om allt ifrån mindre lägenheter på 39 m² till rymliga fyrarummare på 96 m², varav några mysiga vindsvåningar. Lägenheterna har låsta hyror de första fem åren.

Luftig karaktär

Det nya huset har en lätt och luftig karaktär, med fasader av puts i en ljus färg och träinslag intill balkongerna. Gården har planterad miljö med träd och växtlighet, som spelar samman med intilliggande villa- och grönområde.

Uppvärmda gångstråk

Under vinterhalvåret hålls gångstråken uppvärmda av returen från fjärrvärme, vilket är bra både för miljön och för att våra hyresgäster ska slippa vakna av snöröjningsfordon tidiga morgnar. Flera av lägenheterna har en underbar utsikt över Nordanåområdet alldeles i närheten av Skellefteälven.

Miljö och trivsel

Målsättningen med Ringduvan har varit att bygga ett hus för en bred åldersgrupp, med attraktiva lägenheter och en trevlig yttermiljö. Detta märks inte minst i materialval, placering av fönster och storlek på lägenheterna, men också i faktiska lösningar. Ta till exempel de moderna möjligheterna till källsortering. Sorteringsbehållarna grävdes ner i marken och i en större "brevlåda" ovan jord lämnas enkelt källsorterat material. Dessutom är huset energieffektivt, med en beräknad förbrukning på 80 kwh per m².

En utrustad och rymlig gemensamhetslokal finns i huset, samt hissar som går från bostadsplan ända ner till garageplan, med 33 parkeringsplatser och förråd.