Beredskap och jour

Beredskap och trygghetsjour

Vid akuta fel utanför kontorstid har vi en duktig beredskapsgrupp som du kan vända dig till. Du når dessa under kvällar, nätter och helger på telefon 0910-73 65 00.

Vid störningar utanför kontorstid har vi en trygghetsjour. Den betjänar i första hand centralorten. Du når denna under kvällar, nätter och helger på telefon 0910-73 65 00.