Bilder 1 rok, 28m²

1 rok, 28m²

Det finns sammanlagt 30 lägenheter på 1 rok, 28m² i de bägge byggnaderna, fem på varje våningsplan, alla med söderbalkong.
20 av dessa 30 är ungdomslägenheter.

     
 12 lägenheter enligt ovan ritning    18 lägenheter enligt ovan ritning