Bilder 2 rok, 45m²

2 rok, 45m²

Det finns sammanlagt 12 lägenheter på 2 rok, 45m² i de bägge byggnaderna, två på varje våningsplan, alla med balkong mot älven.
3 av dessa 12 är ungdomslägenheter.

     
 6 lägenheter enligt ovan ritning    6 lägenheter enligt ovan ritning