Bostadsgaranti

Bostadsgaranti

Skebo har en unik bostadsgaranti som gäller dig som blivit antagen till något av Campus Skellefteås två universitet. Enda kravet är att utbildningen är eftergymnasial och minst 18 veckor lång. Vid kursstart kan provisoriska lösningar bli aktuella, men Skebo står som garant för att man vid kursstart ska ha någonstans att sova och en säker plats att förvara sina personliga tillhörigheter på. Studentrummet som erbjuds ska finnas inom en radie som motsvarar 30 minuters transport till Skellefteå Campus med allmänna kommunikationsmedel.