Bovärdar

Bostäder där trivsel och trygghet ingår

Vem vänder man sig till om något oförutsett inträffar? Våra duktiga bovärdar finns ständigt tillhands för att hjälpa till - från enkla till komplexa ärenden. De ansvarar för att trivseln och tryggheten i ditt område håller en hög nivå. Upplever du eller har du märkt något konstigt? Kontakta din bovärd så reder han eller hon snabbt ut problemet.

Är du osäker på vem din bovärd är? Fråga oss, en granne eller logga in på Mina sidor.