Familjecentral i Byske

Familjecentral i Byske

I kvarteret Palmen i Byske bygger vi om fastigheten Norrgårda till en familjecentral. Här kommer flera olika verksamheter riktade till barnfamiljer inrymmas, allt ifrån hälsofrämjande och stödjande till förebyggande. Med andra ord kommer familjecentralen vara ett positivt lyft för invånarna i Byske, eftersom den samlar flera verksamheter som underlättar för dem på ett och samma ställe.

När lokalerna på 270 m² byggs om skapas inbjudande, attraktiva inomhusmiljöer för både anställda och besökare. Bland annat har golven luftats för att med goda golvtemperaturer öka trivseln i lokalerna och fönstren har förstorats för att släppa in mer dagsljus.

Ombyggnationen görs i samarbete mellan Skebo, landstinget, kommunens socialkontor och skolkontor. Tillträde sker i november 2016 och familjecentralen beräknas slå upp portarna i januari 2017.