Genomförda projekt

Genomförda projekt

En viktig uppgift för Skebo är att ge människor större valfrihet, både vad gäller  bostadsområde och levnadsmiljöer. För att kunna erbjuda det är ambitionen att hela tiden följa med i den aktuella utvecklingen och bygga nya bostäder där dagens människor vill bo. Under länkarna till vänster kan du läsa om några av våra nyligen genomförda projekt.