Hofgränd

Hofgränd

I Skellefteå centrum, i direkt anslutning till gågatan, bygger vi 31 nya lägenheter samt en butikslokal fördelade på tre huskroppar. Alla lägenheter blir treor på ca 80 kvadratmeter, förutom tre tvåor på 60 kvadrat. Bostadshusen byggs med höjdmässig  variation, tre, fyra, respektive fem våningar höga. Inflyttning är beräknad till november och december 2016.

Bilfri innergård

Husen byggs på den innergård där bland annat pizzeria Monaco tidigare låg. Här är det  nära till allt – shopping, mataffärer, Skellefteälven och kulturområdet Nordanå – och du lever i en i princip bilfri miljö. På den gröna innergården finns inga fasta bilplatser, däremot finns det parkeringsmöjligheter i det garage som placeras under jord.

Stort ljusinsläpp

Uteplatser och inbyggda balkonger är vända mot söder och väster. Fönstersättningen ger dig möjlighet att blicka ut mot liv och rörelse på gator och  trevliga gränder samt känna in lugnet från trivsamma innergårdar. Placeringen av badrum och kök ger öppna ytor och stort ljusinsläpp. En gemensam tvättstuga ska finnas i varje huskropp.

Kan bli förändringar

De ritningar och foton du ser här är arbetsmaterial som kan komma att förändras under projektets gång. Vill du veta mer om Hofgränds förvandling? Kika in här på skebo.se då och då. Vi kommer att rapportera från bygget med jämna mellanrum.