Hyrorna för 2024 är klara

Läs mer här

Efter överenskommelse med Hyresgästföreningen är de nya hyrorna klara för år 2024.

Det har varit en god och konstruktiv dialog under förhandlingarna med en tydlig vilja från parterna om att ta ansvar för det ansträngda ekonomiska läge som drabbar både hyresgästernas privatekonomi såväl som Skebo som bolag.

Anledningen till höjda hyror är den allmänna kostnadsutvecklingen där bland annat energi, räntor och taxebundna kostnader ökat kraftigt de senaste åren. Vi vill fortsätta underhålla våra fastigheter och samtidigt bygga nya bostäder till ett växande Skellefteå. Skebo har ett ansvar att hantera ökande kostnader och behöver därför se över varje del av vår verksamhet och så långt som möjligt fördela kostnaden där den hör hemma. Närmast planeras en översyn av parkering där målet är att parkeringsplatserna skall bära sina egna drifts-, underhålls- och utvecklingskostnader. Genom en mer rättvisande fördelning av kostnader strävar vi efter att kunna ha en lägre hyreshöjning för bostäder framöver. Denna strategi ger oss möjligheten att acceptera årets höjning av genomsnittlig hyresnivå trots att den är lägre än vad våra generella kostnadsökningar pekar mot.

Överenskommelsen innebär att hyrorna för Skebos bostadslägenheter justeras upp i genomsnitt med 5,35 % from 2024-04-01.

Vi använder en systematisk hyressättningsmodell som kallas Poängen i Skellefteå. Det innebär att hyran sätts utifrån olika egenskaper i fastigheten och lägenheten. Vad din hyra blir bestäms utifrån Poängen och kan därmed skilja sig något från den genomsnittliga siffran. På april månads hyresavi kan du utläsa exakt vad din nya hyra blir.

För de lägenheter som har presumtionshyra (nyproduktionshyra) är höjningen 3,26 % från och med 2024-04-01.

Studentbostäder höjs med 5,35 % från och med 2024-08-01.