Interiörbild kök/hall

Interiörbild från hall över kök

En första skiss på Hofgränds interiör, justeringar kan tillkomma.