Kantgatan, Alhem

Gruppbostad och korttidsboende

På Kantgatan 20 och 25 på Alhem i centrala Skellefteå bygger Skebo en gruppbostad med sex lägenheter och ett korttidsboende. Nybyggnationerna genomförs på uppdrag av Skellefteå kommun och beräknas bli klara under hösten 2017.

Ett korttidsboende riktar sig till personer med funktionsnedsättningar, som kan bo där tillfälligt för att närstående ska få avlösning i omvårdnadsarbetet. Dessutom erbjuder ett korttidsboende avkoppling och miljöombyte för personerna som bor där under en så kallad korttidsvistelse. 

Gruppboenden riktar sig till personer under 65 år som har en funktionsnedsättning och vill bo i en egen lägenhet, men behöver viss hjälp för att klara sitt vardagsliv.