Kvalitet & kundnöjdhet

Hyresgästerna visar uppskattning

Skebos hyresgäster har under en lång tid haft mycket positiv bild av både sitt boende och Skebo som hyresvärd. Den senaste undersökningen av Boindex genomfördes under 2014 och visade fortsatt höga betyg från hyresgästerna. 83 % upplever att de får ett mycket trevligt bemötande av sin bovärd och 76 % ger Skebo ett bra helhetsbetyg som hyresvärd. Glädjande är också att 85 % av de svarande uppger att de känner sig mycket trygga i sitt boende.