•  
  •  
  •  
  •  

Lilla Nipan

 

52 nya lägenheter på Lilla Nipan

Skebo investerar i Skellefteås framtid när 52 små och prisvärda lägenheter byggs på tomten Lilla Nipan nära centrum och Campusområdet. Som ett led i Skebos satsningar på ungdomslägenheter öronmärks 26 av lägenheterna på Lilla Nipan för ungdomar mellan 18 och 25 år.

Tomten är belägen på Sörböle med ett älvsnära läge vid Parkbrons södra fäste där Brogrillen tidigare fanns. Skebo har erhållit markanvisning på tomten som kallas Lilla Nipan efter sin plats i kvarteret Nipan.

För Skellefteås utveckling är det viktigt att unga människor får möjlighet att bo kvar här. Lägenheterna på Lilla Nipan blir attraktiva inte minst för ungdomar.

Två trevåningshus

De 52 nya lägenheterna på Lilla Nipan fördelas på två trevåningshus och samtliga lägenheter förses med balkong.

Fördelningen av lägenheter blir 30 ettor på 28 kvadratmeter samt 22 tvåor på 45 kvadratmeter. Lägenhetsstorlekarna är valda för att komplettera Skebos övriga byggprojekt som generellt handlar om större lägenheter. Yteffektiva hus möjliggör nyproduktion av små hushåll med rimliga boendekostnader.

Det blir moderna lägenheter som är ändamålsenliga för både en yngre och äldre målgrupp sett till storlek och hyresnivå. Läget är också exceptionellt bra med bara några hundra meters avstånd till såväl centrum som Campus.

Inflyttning 2018

Byggstart sker i december 2016 med planerad inflyttning på våren 2018.

NCC blir totalentreprenör för Lilla Nipan. NCC bygger allt på plats, vilket gynnar arbetstillfällen i Skellefteå.

 

 


  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek