Marktilldelning öppnar för 140 nya lägenheter

Vy över Skellefteå stad

Skebo får möjligheten att bygga ytterligare 140 nya bostäder i Skellefteå. Det står klart efter att Skellefteås kommunstyrelse beslutat om tilldelning av två markfastigheter på Morön/Getberget och Morö Backe. 2026 kan de nya lägenheterna stå klara för inflyttning.

– Vi är riktigt glada över tilldelningarna och kommer att arbeta för att byggandet på båda fastigheterna inleds så snart som möjligt, säger Harriet Classon, ordförande Skebo.

På Morön/Getberget kan byggstart ske redan till sommaren och avsikten är att bygga 60–70 lägenheter fördelat på två hus med upp till sex våningar. Vid årsskiftet 2025/2026 kan de första lägenheterna stå inflyttningsklara.

För att snabba upp processen till byggstart ser Skebo över möjligheten att använda ramavtalsupphandling via Sveriges allmännytta.

– Vi har förberett oss för att snabbt komma i gång med upphandling och produktion. Vi är i ett läge med en rekordstor inflyttning till Skellefteå och vi ser att vi behöver vara en nyckelspelare i att skapa ett brett utbud av bostäder. Men för att möta behoven behöver vi vara flera aktörer som satsar och bygger, säger Helena Markgren.

På Morö Backe planeras tvåvåningshus med upp till 70–80 lägenheter. Där har detaljplanen nyligen vunnit laga kraft och i det kvarter som nu anvisas till Skebo kan befintlig infrastruktur nyttjas vilket möjliggör en omgående byggstart.

– Det är ett gott exempel på hur vi tänker nytt i det unika läge som vi har i Skellefteå. Processen har verkligen varit lösningsorienterad och gått snabbt från detaljplan till marktilldelning till planerad byggstart, fortsätter Helena Markgren.

Patrik Larsen är mark- och exploateringschef på Skellefteå kommun. Även han ser positivt på den snabba processen som leder till fler bostäder i ett växande Skellefteå:

– Vi arbetar aktivt med marktilldelning där vi har färdiga detaljplaner. Vårt mål är att få i gång en ökad produktion av bostäder så snabbt som möjligt och där är Skebo en bra aktör då de helhjärtat sluter upp bakom det målet, säger Patrik Larsen, mark- och exploateringschef på Skellefteå kommun.

Satellitbild över Getberget

Satellitbild över Morö Backe