Parkeringsavgifter justeras - Skebo tar avstamp mot ett hållbarare Skellefteå

Parkeringsskylt med blå himmel i bakgrunden
Parkering bilar


Skebo kommer att höja avgifterna för parkeringsplatser till marknadsmässiga nivåer med början under 2024. Beslutet motiveras i huvudsak av Skebos åtagande att stödja övergången mot ett mer hållbart samhälle, i enlighet med ägardirektiven från Skellefteå kommun.
– Vårt uppdrag inkluderar att främja hållbarhet och i det ingår en mer modern och miljövänligare parkeringsmiljö. Men parkeringarna måste också bära sina egna kostnader. Annars kommer vi inte kunna utveckla dem för att möta framtidens behov, säger Helena Markgren, vd för Skebo.

Intäkterna från parkeringsavgifterna kommer bland annat att användas för investeringar i parkeringsinfrastruktur för att möte nuvarande och framtida behov.

Prisjusteringen syftar också till att standardisera och skapa en enhetlig prissättning.
– Historiskt har de som haft egen bil premierats och det är inte rimligt ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi vill skapa en rättvisare prisbild där de som nyttjar bilplatserna också betalar för dem. I praktiken går det att se förändringen som att vi tar bort en subvention som har varit olika stor, säger Helena Markgren.

Skebos övergripande uppdrag är att skapa moderna och hållbara boendemiljöer för Skellefteås invånare, vilket även berör transporter och hur Skebo möjliggör hållbara sätt att resa för sina hyresgäster.
– För att kunna genomföra det uppdraget behöver bolaget ha en balanserad och marknadsmässig prissättning som betalas av nyttjarna i varje del av vår verksamhet, samtidigt som vi bidrar till långsiktigt hållbara beteenden. Under 2024 är ett av våra fokusområden parkeringar där utrymme nu skapas till förbättringar. Först ut är ett parkeringsområde i Ursviken och Kåge där garageportar byts ut och längor målas om, säger Harriet Classon, ordförande i Skebo.

Införandet av den nya prismodellen sker gradvis under 2024. Skebo kommer att skicka ut ett nytt parkeringserbjudande till samtliga hyresgäster med målsättningen att alla nya avtal ska vara sjösatta under andra kvartalet 2025.
– Detta ger våra nuvarande hyresgäster en god anpassningstid tills de nya villkoren kommer att gälla. För att främja övergången till mer hållbara resesätt kommer vi att tillhandahålla rabatt på kollektivtrafik under en övergångsperiod för hyresgäster som väljer att inte förnya sina parkeringsplatser. Dessutom kommer Skebo aktivt att utveckla elbilspooler och cykelpooler i vårt bestånd, Helena Markgren

Skebos beslut att justera parkeringstarifferna följer såväl Skellefteå Kommuns nyligt antagna miljö- och klimatprogram samt sedan tidigare antagna trafikprogram. Det är ett initiativ där två av målen är att öka det hållbara resandet och bidra till attraktiva och hållbara stadsmiljöer med smart markanvändning.


Läs mer om parkeringar här >