Projekt

Fastighetsnära insamling (FNI) på Älvsbacka

Tillsammans med Skellefteå kommun och andra fastighetsägare kommer lägenheter på Älvsbacka till hösten att ha tillgång till fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar. Vi hoppas detta blir startskottet för ett nytt sätt att jobba och att återvinning både blir enklare och smidigare för de boende! Istället för att åka till en återvinningscentral med sin återvinning kan man direkt vid fastigheten sortera i sex nya kärl:

Insamling av tidningar (returpapper), pappersförpackningar, plast, metall, färgade glasförpackningar och ofärgade glasförpackningar kommer ske vid samma plats som rest- och matavfall.
Elavfall: batterier, glödlampor och smått elavfall kommer också samlas in.

Sorteringspåsar för återvinning (se bilden nedan) har delats ut till de boende. Tillsammans med sorteringspåsarna finns information om hur sortering av avfall går till.


Första tömningen v. 35, (sker på tisdagar)