Skebo genomför affär som kan ge 300 nya bostäder

Kartbild över nyproduktionsområde Volten 2
Illustrationsbild nyproduktion  Volten 2

 

Skebo har förvärvat en byggrätt som gör det möjligt att bygga 300 nya hyresrätter i centrala Skellefteå. Säljare är SBB. Byggrätten finns på området Sörböle, mellan Skellefteåtravet och Sörvalla Idrottsplats.
– Vi försöker hela tiden hitta vägar att öka bostadsproduktionen i Skellefteå. Den här affären är ett bra exempel på hur vi tillsammans med andra bolag kan driva på nyproduktionen av flera hundra nya bostäder, säger Harriet Classon, styrelseordförande på Skebo.

Området på Sörböle, som har det formella namnet Volten 2, är beläget endast en kilometer från de centrala delarna av Skellefteå och Campus Skellefteå. I närheten finns också både natur och elljusspår samt samhällsservice som skola, förskola och äldreboende. På Volten 2 finns möjlighet att bygga ungefär 300 lägenheter. Detaljplanen för området godkändes tidigare under våren.
– Det är ett centralt beläget och populärt område som med den nyligt antagna detaljplanen möjliggör boende. Med tanke på den höga inflyttningstakten till Skellefteå så tror vi att lägenheterna som byggs där kommer att bli mycket populära, säger Helena Markgren, vd på Skebo.

Som en del av affären har även ett tidigare avtal kring byggnation på Lejongapet 1 på Getberget förändrats så att Skebo inte säljer vidare fastigheten i början av 2026. Detta medför att de kommande hyresgästerna på Lejongapet inte byter fastighetsvärd som planerat samt att SBB och Lindbäcks produktionsstartar Krongatan med 180 lägenheter med inflytt årsskiftet 2025/2026.
– Våra 155 nyproducerade bostäder på Getberget står snart färdiga och vi ser fram emot att välkomna våra nya hyresgäster, säger Helena Markgren.