Skebos plan för renoveringar 2024

Visar ett vitt hus med balkong mot en blå himmel

Skebo arbetar ständigt med att förbättra och underhålla sina fastigheter för att säkerställa att hyresgästerna har bästa möjliga boendemiljö.
- Genom att vara proaktiva och genomföra nödvändiga åtgärder i god tid, skapar vi en trygg och trivsam miljö för alla boende, säger projektchef Sofia Gustavsson.

Skebos förbättringsprojekt omfattar allt från energibesparande åtgärder till modernisering av äldre byggnader. Det handlar om att uppgradera belysningar i allmänna utrymmen till ventilationsbyten, nya lägenhetsdörrar, målning, fönsterbyten, carportar, hissbyten, takåtgärder och nya värmesystem.
- Varje insats vi gör bidrar till ett mer hållbart och trivsamt boende för våra hyresgäster. Genom dessa projekt strävar Skebo också efter att minska sin miljöpåverkan och skapa mer energieffektiva hem, säger hon.

Hållbar fastighetsförvaltning är en hörnsten i Skebos verksamhet.
- Vi på Skebo tror på att skapa långsiktiga lösningar som gynnar våra hyresgäster idag och i morgon. Vårt arbete med hållbar fastighetsförvaltning är en viktig del av detta. Vi ser till att fastigheterna inte bara är bra för nuvarande hyresgäster utan även för framtida generationer av hyresgäster, menar Sofia.
Dessutom har Skebo rekordmånga nyproduktioner i gång, bland annat i Kåge, Bureå och centrala Skellefteå. Det här markerar en rekordexpansiv fas i Skellefteås utveckling där Skebo gör en stark satsning på att möta den växande efterfrågan på moderna och hållbara bostäder.

Axplock av utförda eller pågående renoveringsprojekt:

 • Byte belysning Hemgården invändigt
 • Nyproduktion Kåge Kvarnbacken utemiljö
 • Yttre miljö Klockarhöjden
 • Ny värmelösning Ersmark
 •  Brandlarm Strandgården
 • Byte belysning Hedvigsgården
 • VV-mätning Klockarhöjden
 • Ombyggnation Renen
 • Nytt bokningssystem Balder
 • Byte belysning Byske hälsocentral
 • Tillbyggnad Restaurang Meat Us
 • Carport Kåge
 • Räddningstjänsten Östra Navet
 • VV-mätning Frigg/Balder