Skelleftehamn

Skelleftehamn

I sin roll som aktiv samhällsbyggare arbetar Skebo hela tiden för att tillföra lägenheter till bostadsmarknaden, såväl i centrala Skellefteå som i ytterområdena. Det senaste exemplet på det är de 14 lägenheter som skapas på Ursviksgatan 126 B i Skelleftehamn. 

Nytt och fräscht till attraktiv hyra

Lägenheterna i kvarteret Rönnen har tidigare varit en del av ett boendestöd som bedrivits inom Skellefteå kommuns stöd- och serviceverksamhet. Dessa renoveras och kommer att hyras ut som vanliga lägenheter. Eftersom det handlar om befintliga lägenheter kommer hyresnivåerna kunna hållas relativt låga, sett till den boendemiljö som erbjuds.

Uthyrning och inflyttning

Lägenheterna i kvarteret Rönnen ligger ute för bokning mellan 21 och 27 februari och eftersom det numera är vanliga lägenheter kan alla som står i Skebos bostadskö anmäla intresse. Är man intresserad av fler än en lägenhet så rangordnar man sina val. De 14 lägenheterna är fördelade på två stycken ettor på 32 och 42 kvadratmeter, samt tolv stycken tvåor på 47, 57 respektive 63 kvadratmeter.
Inflyttning är tänkt att ske under maj 2017.