Trygghetsboende

Trygghetsboende

Trygghetsboenden är i likhet med en +55-lägenhet funktionellt utformade lägenheter med gemensamhetslokaler, hiss och skalskydd (låsta fastigheter). Till skillnad från en +55-lägenhet finns det på trygghetsboenden personal, en trygghetsvärd, på plats några dagar i veckan för att erbjuda de boende praktiskt stöd och hjälp med sociala aktiviteter. Trygghetsvärden utför inte hemtjänstens eller bovärdens arbetsuppgifter. Kontraktsinnehavaren ska också vara 70 år fyllda.

Skebos trygghetsboenden

Skebo har idag fyra trygghetsboenden utspridda i Skellefteå Kommun med sammanlagt 112 lägenheter.

  • Centrala stan (Strandgården): 34 lägenheter på Storgatan 54
  • Bureå (Bureborg): 21 lägenheter på Hemvägen 2 A-B
  • Burträsk: 26 lägenheter på Björnåkersgatan 20
  • Lövånger: 31 lägenheter på Kyrkren 3
  • Skelleftehamn: 20 lägenheter tillkommer i början av 2019

Förmedling av lägenheterna

Lägenheterna förmedlas och fördelas genom Skebos vanliga bostadskö. Du som vill köa till trygghetsboende behöver gå in på Mina sidor och klicka för oendetypen ’Trygghetsboende’ under rubriken ”Intresseanmälan". Det är viktigt att du uppdaterar din intresseanmälan till trygghetsboende för att inte missa lediga hyresobjekt.

Social samvaro och aktiviteter

Grundtanken med våra trygghetsboenden är att säkerställa att det finns bostäder som erbjuder möjlighet till social samvaro för äldre. Att bo i samma fastighet som andra i en liknande fas i livet kan skapa förutsättningar för ett socialt engagemang mellan hyresgäster. Tanken är att det vid behov och efter önskemål ska finnas någon att exempelvis promenera med, aktivera sig med eller äta en bit mat tillsammans med.

Trygghetsvärdens roll är att underlätta och hjälpa till med aktiviteter och den sociala samvaron. Ambitionen är att trygghetsvärden, tillsammans med de boende, ska skapa en grogrund för meningsfulla, gemensamma aktiviteter med målet att bland annat motverka olika former av åldersrelaterad ohälsa. Oavsett typ av aktivitet är deltagandet alltid helt frivilligt.