Trygghetsboende

Trygghetsboende

Trygghetsboenden är i likhet med en +55-lägenhet funktionellt utformade lägenheter med gemenskapslokaler, hiss och skalskydd (låsta fastigheter). Till skillnad från en +55-lägenhet bemannas trygghetsboenden med personal, en trygghetsvärd, under vissa tider på dygnet en del dagar eller hela dagar i veckan. Trygghetsvärden utför inte hemtjänstens eller bovärdens arbetsuppgifter, utan fungerar mer som ett stöd för de boende. Kontraktsinnehavaren ska också vara 70 år fyllda.

Skebo har idag trygghetsboenden på Strandgården (34 lägenheter på Storgatan 54) i centrala stan samt Bureborg (22 lägenheter på Hemvägen 2 A-B) i Bureå. Dessutom byggs nya trygghetsboenden i Burträsk (26 lägenheter) och i Lövånger (31 lägenheter), som beräknas stå klara i början av 2017.

Lägenheterna förmedlas och fördelas genom Skebos vanliga bostadskö.
Du som vill köa till trygghetsboende behöver gå in på Mina sidor och klicka för boendetypen ’Trygghetsboende’ under rubriken ”Intresseanmälan". Det är viktigt att du uppdaterar din intresseanmälan till trygghetsboende för att inte missa lediga hyresobjekt.

Social samvaro och aktiviteter

Grundtanken med våra trygghetsboenden är att säkerställa att det finns bostäder som erbjuder möjlighet till social samvaro för äldre. Att bo i samma fastighet som andra i en liknande fas i livet kan skapa förutsättningar för ett socialt engagemang mellan hyresgäster. Tanken är att det vid behov och efter önskemål ska finnas någon att exempelvis promenera med, aktivera sig med eller äta en bit mat tillsammans med.

Trygghetsvärdens roll är att underlätta och hjälpa till med aktiviteter och den sociala samvaron. Denne ska dessutom arrangera gruppträffar och enskilda träffar mellan hyresgäster, Skebo och hemtjänsten. På detta sätt finns det möjligheter för de boende att påverka framtidens trygghetsboende inom kommunen.

Ambitionen är att trygghetsvärden, tillsammans med de boende, ska skapa en grogrund för meningsfulla, gemensamma aktiviteter med målet att bland annat motverka olika former av åldersrelaterad ohälsa. Oavsett typ av aktivitet är deltagandet alltid helt frivilligt.