Trygghetsboenden

Trygghetsboenden

Trygghetsboenden är funktionellt utformade lägenheter för personer över 70 år. Boendena bemannas med en trygghetsvärd under vissa tider på dygnet en del dagar eller hela dagar i veckan, för att erbjuda de boende praktiskt stöd och hjälp med sociala aktiviteter.

Möjlighet till trygghetsboende i Skelleftehamn utreds

Skebo utreder om vi kan skapa Trygghetsboende i Skelleftehamn. I fastigheten Flamugnen finns lediga lokaler som tidigare hyrdes av Landstinget, dessa är under utredning om vi kan bygga om till bostäder och Trygghetsboende. Besked väntas i slutet på år 2017.