Underhåll

Underhåll

Vi försöker hålla så hög standard som möjligt i våra bostäder. Regelbundna underhållsarbeten finns inplanerade för alla lägenheter och sköts normalt av Skebos medarbetare eller anlitade entreprenörer. Läs mer om hur du kan påverka din hemmamiljö under HLU (Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll) och Gör det själv.