Underhåll

Underhåll

Vi försöker hålla så hög standard som möjligt i våra bostäder. Regelbundna underhållsarbeten finns inplanerade för alla lägenheter och sköts normalt av Skebos medarbetare eller anlitade entreprenörer. Givetvis har du som hyresgäst inflytande på vad som ska göras och när. Läs mer hur du kan hjälpa till att skapa en perfekt hemmamiljö under HLU (Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll) och Gör det själv.