Kv. Björnen

Unga bygger för unga

På dagens tuffa bostadsmarknad kan det vara svårt för framför allt unga vuxna att få ett hyreskontrakt. För att underlätta har Skebo därför bestämt att en viss del av beståndet ska utgöras av så kallade ungdomslägenheter, som är vikta för personer i åldern 18-25 år.

Som ett led i det arbetet startades under hösten 2015 ett projekt, där Skebo låter elever från Balderskolans byggprogram bygga ungdomslägenheter i det centralt belägna huset i kvarteret Björnen på Södra Lasarettsvägen 7. I samarbetet ingår även Contractor, som tillsammans med skolans lärare vägleder byggeleverna.

Tack vare förenklade byggregler för små lägenheter, utan krav på till exempel hiss och storlek på badrum, blev det möjligt att bygga lägenheterna. Det är den översta våningen i fastigheten som byggs om till fyra nya lägenheter på cirka 35 m², varav två kommer att ha balkong och en förses med sovloft. Varje lägenhet utrustas med eget kök och toalett och hyran beräknas till knappt 4 000 kronor per månad. Lägenheterna i kvarteret Björnen beräknas vara klara för inflyttning senast sommaren 2017.