Vision

Vision som samhällsbyggare

Skebo - Skellefteås ledande samhällsbyggare.

Skellefteå vill fortsätta växa och vi på Skebo vill vara en positiv kraft i den utvecklingen. Vi kan göra skillnad, helt enkelt. Och den möjligheten har vi bestämt oss för att ta tillvara på.

Där människor vill bo

I vår roll som kommunalt bostadsbolag handlar det givitvis till stor del om att ge människor i framtidens Skellefteå någonstans att bo. Det gör vi genom att både bygga om och bygga nytt, för att så många som möjligt ska ha möjlighet att leva just där de vill. Därför tillför vi bostäder såväl i centrala Skellefteå som i andra delar av kommunen.

Utveckling ur ett större perspektiv

Men samtidigt är det viktigt för oss att alltid tänka i ett större perspektiv när vi genomför våra projekt. Det rent affärsmässiga är självklart viktigt - men det finns fler aspekter att ta hänsyn till. Vilka konsekvenser får våra insatser för samhället i stort? Och hur gör vi största möjliga nytta för Skellefteå? Som ett led i det har hela vår verksamhet alltid fokus på hållbarhet ut tre olika perspektiv. Det handlar bland annat om ekologisk hållbarhet och miljösmarta val. Den sociala hållbarheten är viktig där vi för människor närmare varandra i våra bostadsområden. Vi gör även det vi kan på arbetsmarknaden. Det kan till exempel handla om att erbjuda ungdomar semestervikariat, eller att ge långtidsarbetslösa och nysvenskar chansen till projektanställningar. Läs gärna mer om våra tankar och ambitioner under länken Hållbarhet.

Vi vill bidra till en positiv utveckling av samhället vi lever och verkar i. För att vi gillar Skellefteå.